Kruszywo i kruszywo drogowe

Według normy PN:EN 13242

02031,5   0,63   31,5   63

 

W sprzedaży mamy kruszywo i kruszywo drogowe. Kruszywo to ogólna nazwa dla różnych rodzajów skał, które są wykorzystywane w budownictwie i innych sektorach przemysłu. W Feera oferujemy kruszywo skaleniowe, kwarcowe i granitowe. Z kolei kruszywo drogowe to materiał, który jest używany do budowy i naprawy dróg. Jest ono wydobywane z kamieniołomów i przetwarzane na różne frakcje, aby spełniać specyficzne wymagania dotyczące wielkości i kształtu. Nasze materiały są starannie wyselekcjonowane i przetwarzane, aby zapewnić najwyższą jakość.

 

Jakie jest zastosowanie kruszywa?

Kruszywo ma szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Jest niezbędne w budownictwie, gdzie jest używane do produkcji betonu, zaprawy murarskiej i asfaltu. W przemyśle ceramicznym i metalurgicznym kruszywo jest używane jako dodatek do surowców. Natomiast kruszywo drogowe jest niezbędne w budownictwie drogowym, gdzie używa się go do budowy podłoża drogowego, utwardzania nawierzchni i wypełniania wykopów. W Feera oferujemy kruszywo o dowolnej granulacji, które spełnia wymagania różnych sektorów przemysłu.